ZAKŁAD ARCHITEKTURY SPOŁECZNO USŁUGOWEJ A-24
 Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
(pok. 403, tel. 12 628 24 23)

Zespół Architektury Społeczno Usługowej (pok. 102, tel. 12 628 30 23):
dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
dr inż. arch. Witold Gilewicz
mgr inż. arch. Marta Łukasik
mgr inż. arch. Magdalena Zielińska

Zespół Architektury Przestrzeni Kultury (pok. 101, tel. 12 628 30 34):
dr hab. inż arch. Magdalena Kozień-Woźniak
dr inż. arch. Paweł Żuk
mgr inż. arch. Marcin Gierbienis
ZAKŁAD ARCHITEKTURY SPOŁECZNO - USŁUGOWEJ A-24
INSTYTUT PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
POLSKA, KRAKÓW 31-155,
ul. WARSZAWSKA 24, pok. 403


www.facebook.com/Zakład-Architektury-Społeczno-Usługowej-A24-PK
www.facebook.com/Chair-of-Social-and-Public-Building-Design-A24
Tel. (+48) 12 628 30 23
Strona WWW: www.a24.pk.edu.pl
Adres e-mail: a24@pk.edu.pl


godziny konsultacji:
dr hab. inż arch. Magdalena Kozień-Woźniak  poniedz. 14.00-16.00 (pok. 101)
dr inż. arch. Witold Gilewicz  piątek 7.45-9.30
(pok. 102)
dr inż. arch. Paweł Żuk  piątek 9.30-11.30 (pok. 101)
mgr inż. arch. Marcin Gierbienis  poniedziałek 12.30-14.30 (pok. 101)
mgr inż. arch. Marta Łukasik  czwartek 09.00-11.00 (pok. 102)
mgr inż. arch. Magdalena Zielińska wtorek 16.15-17.15 (pok. 102)CRACOW INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
16-27.07.2018fbPL   fbEN

STOPIEŃ 1 / ROK 3 / SEMESTR 6
HRUBIESZÓW - LAYOUT.DWG

DEGREE 1 / YEAR 3 / SEMESTER 6
HRUBIESZÓW - ENGLISH VERSION

STOPIEŃ 1 / ROK 3 / SEMESTR 6
HRUBIESZÓW - MATERIAŁY DO SEMESTRU

STOPIEŃ 1 / ROK 3 / SEMESTR 6
HRUBIESZÓW - PREZENTACJA.PDF

DYPLOMY INŻYNIERSKIE WA
ZGŁOSZENIE DO PROMOTORA


STOPIEŃ 1 / ROK 3 / SEMESTR 5
WIELICZKA - LAYOUT.DWG


STOPIEŃ 2 / ROK 1 / SEMESTR 2
KOWNO - LAYOUT DWG

STOPIEŃ 2 / ROK 1 / SEMESTR 2
KAUNAS CONCERT CENTRE COMPETITION CONDITIONS

1 DEGREE / 7 SEMESTER
HUMANITARIAN ARCHITECTURE - SEMESTER FILES
LAYOUT DWG

2 DEGREE / 2 SEMESTER / M.D. IN ENGLISH
THEATRE IN RIO DE JANEIRO - SEMESTER FILES

STOPIEŃ 1 / ROK 4 / SEMESTR 7
ARCHITEKTURA HUMANITARNA - MATERIAŁY DO SEMESTRU
LAYOUT DWG

STOPIEŃ 2 / ROK 1 / SEMESTR 2
ARCHITEKTURA DIALOGU KULTUR - KOWNO - MATERIAŁY DO SEMESTRU


a24

KARTY PRZEDMIOTÓW RIBA
PRZEDMIOTY PROWADZONE W ZAKŁADZIE ARCHITEKTURY SPOŁECZNO USŁUGOWEJ